Ayurvedic Liver Syrup Manufacturer | Supplier | PCD Franchise

Ayurvedic Liver Syrup

Livyo Syrup

Category:

Each 10 Ml Contains Extracts Derived From: Rewand Chini 150mg + Kalmegh 300mg + Sanay 200mg + Kasni 300mg + Bhringraja 300mg + Amla 300mg + Vidanga 200mg + Punarnava 300mg + Bhumi Amalaki 300mg + Harad 300mg + Kutki 50mg + Shahtra 200mg + Kakamachi 200mg + Marich 100mg + Giloy 200mg (Hepato (Liver) Protective Syrup)
Pack: 200ml